Grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen onder jongeren De belangrijkste resultaten uit het onderzoek ‘Laat je nu horen!’

  • Auteur:
    Lisette Kuyper, John de Wit, Philippe Adam, Liesbeth Woertman, Willy van Berlo
  • Pdf openbaar:
    Yes
Om meer inzicht te krijgen in de diversiteit in grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen onder jongeren en de specifieke risico- en beschermingsfactoren voor diverse vormen van grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen, hebben de Universiteit Utrecht en de Rutgers Nisso Groep een grootschalig onderzoek onder jongeren (N = 1350, 15-25 jaar) uitgevoerd naar de aard en achtergronden van grensoverschrijdende seks. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen. Er wordt ingegaan op de diverse vormen van grensoverschrijdend seksueel gedrag die jongeren meemaken en vertonen (bijvoorbeeld verbale manipulatie of seksuele dwang). Ook worden verschillende individuele en sociale risicoen beschermingsfactoren in kaart gebracht. De algemene conclusie uit het onderzoek is dat zowel jonge vrouwen als jonge mannen een scala aan grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen rapporteren. De risicofactoren voor de verschillende vormen van grensoverschrijdende seks lopen uiteen, maar er zijn ook een aantal meer algemene risicofactoren. Voor het meemaken van grensoverschrijdende seksuele ervaringen zijn dit, naast het zijn van een vrouw, het hebben van een groter aantal seksuele partners, ambigue communicatie over seks en een minder goede band met de ouders. Voor het vertonen van grensoverschrijdend seksueel gedrag zijn, naast het zijn van een man, een positievere attitude ten aanzien van grensoverschrijdend seksueel gedrag, seksueel sensatie zoeken en symbolisch verzet (nee zeggen tegen gewenste seks) algemenere risicofactoren. De relatie tussen seksuele en relationele vaardigheden en het meemaken en vertonen van grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen onderstreept de noodzaak tot een samenhangend aanbod op het gebied van effectieve seksuele en relationele vorming voor jongeren, waarin preventie van grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen en adequate communicatie over seks belangrijke onderdelen zijn.

ISSUES