2012, jaargang 36, Nummer 4

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Minderheidsstress bij homoseksuele, lesbische en biseksuele Amsterdammers

 • Auteur
  Gwen van Husen, Henny Bos, Stephan Cremer
 • Pdf openbaar
  Yes
Minderheidsstress kan leiden tot een verminderd welbevinden onder homoseksuele, lesbische en biseksuele personen (HLB’s). Dit artikel geeft inzicht in de manieren waarop HLB’s minderheidsstress ervaren, welke…

Geweld tegen lesbische vrouwen: een kwalitatieve studie

 • Auteur
  Judith Schuyf, Hanneke Felten
 • Pdf openbaar
  Yes
In deze kwalitatieve studie zijn 24 lesbische vrouwen geïnterviewd die aangaven ervaring te hebben met gewelddadige incidenten die zij zelf ervaren hebben als gericht tegen hun…

Hedendaagse ervaringen met stigmatisering van nietheteroseksuele vrouwen in Nederland

 • Auteur
  Daphne van de Bongardt, Henny Bos
 • Pdf openbaar
  Yes
Het doel van deze studie was om te onderzoeken met welke vormen van stigmatisering niet-heteroseksuele vrouwen in Nederland vandaag de dag ervaring hebben. Hiertoe is een…

Samen douchen geen probleem? Reproductie en uitdaging van homonegativiteit in de sport

 • Auteur
  Agnes Elling-Machartzki, Froukje Smits
 • Pdf openbaar
  Yes
In dit artikel staat de acceptatie van homoseksualiteit in de sport centraal. De wedstrijdsport en dan met name mannelijke teamsporten wordt over het algemeen beschouwd…

ISSUES