1983, jaargang 7, Nummer 2

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

De 517 uitvoerig weergegeven therapiezittingen van een tiental neurotici met o. m. fobische klachten zijn nauwgezet onderworpen aan een onderzoek naar het vóórkomen van uitspraken…
Op grond van gegevens uit de huisartsgeneeskundige literatuur wordt een getalsmatige schets gemaakt van seksuele problemen in de huisartspraktijk. Daarbij blijkt dat seksuele problemen, in…
In een tweede bijdrage over het wetenschappelijk onderzoek inzake homoseksualiteit schetst de auteur aan de hand van een reeks voorbeelden twee grote types van niet-medische…

ISSUES