Seksuele agressie: wetenschappelijke en ethische problemen

  • Auteur:
    P. Cosyns
  • Pdf openbaar:
    Yes

Hoewel seksuele agressie slechts een klein percentage uitmaakt van de totale criminaliteit, is het zorgwekkend zowel voor de maatschappij als de hulpverleners. Er bestaan talrijke theorieën over het verband tussen seksualiteit en agressiviteit, maar de wetenschappelijke kennis over seksuele delicten is schaars. De vraag van de samenleving naar bescherming tegenover seksuele agressoren plaatst hulpverleners vaak voor een kluwen van ethische problemen, met name wanneer het gaat om ingrijpende biologische interventies. - Voor commentaar en repliek op dit artikel, zie Tijdschrift voor seksuologie 10 (1986) 1, blz. 39-44.

ISSUES