Fantasiemanagement bij seksuele delinquenten

  • Auteur:
    Kris Vanhoeck, Kim Gykiere
  • Pdf openbaar:
    Yes

Seksuele fantasieën van seksuele delinquenten zijn een moeilijk therapeutisch thema. Eigenlijk is er nog niet zoveel over seksuele fantasieën als zodanig geweten. Er is wel nagedacht over de rol die seksuele fantasieën als risicofactor bij seksueel misbruik spelen. Voor therapeuten stelt de zich moeilijke opgave hoe ze eventueel invloed op de seksuele fantasieën van hun cliënt zouden kunnen uitoefenen (als ze dat al zouden willen). En is het risicokarakter van fantasieën het enig therapeutisch aanknopingspunt? In dit artikel willen we nadenken over hulp bij het leren managen van fantasieën die een risicovol of belastend opwindingspatroon in stand houden. In deel 1 overlopen we kort de wetenschappelijke kennis over seksuele fantasieën bij zedenplegers en zullen vooral moeten vaststellen dat we nog veel niet weten. In deel 2 presenteren we aan de hand van vier statements een therapeutisch kader om fantasiemanagement ook ethisch vorm te geven en een model in zes stappen om er concreet mee aan de slag te gaan.

Meer in deze categorie:

Later artikel
Slingerbewegingen

ISSUES