De ontkenning voorbij: Diagnostiek en behandeling van een vrouwelijke seksueel delinquent

  • Auteur:
    Inge Korfage en Wim de Hoop
  • Pdf openbaar:
    No

In onze maatschappij is het nauwelijks bekend dat vrouwen daders kunnen zijn van seksuele geweldpleging. Ontkenning veroorzaakt onderrapportage en heeft negatieve gevolgen voor zowel slachtoffers als daders. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van etiologie, typologie en behandeling van vrouwelijke seksueel delinquenten. Vervolgens wordt de behandeling beschreven van een TBS-gestelde vrouwelijke seksueel delinquent die in FPC Veldzicht was opgenomen. De bevindingen worden vergeleken met die in de literatuur. Er worden suggesties gedaan voor de verdere ontwikkeling van diagnostiek en behandeling van deze bijzondere doelgroep.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken. Klik hier om in te loggen of klik hier om lid te worden.

ISSUES