Parafilieën en het Nederlandse strafrecht; op de grens tussen gedragskunde en recht

  • Auteur:
    S. Gooren
  • Pdf openbaar:
    Yes

Er is maar weinig parafiel seksueel gedrag in de wet expliciet strafbaar gesteld. Dit gedrag kan echter een zodanige schending van de integriteit van de ander tot resultaat hebben, dat het toch een ander, niet seksueel, strafbaar feit in de zin van de wet tot gevolg heeft. De rechter die oordeelt naar aanleiding van een delict waarbij parafiel gedrag een rol speelt, dient zich bij het nemen van diverse juridische beslissingen ook in achtergrond en betekenis van dit gedrag te verdiepen. Aangezien dit terrein voor de meeste juristen relatief onbekend is, is voorlichting door gedragskundigen cruciaal.

ISSUES