Pathologische jaloezie als therapeutisch probleem

  • Auteur:
    J. Megens
  • Pdf openbaar:
    Yes

Hoewel een bekend verschijnsel in de hulpverlening, bestaat er relatief weinig literatuur over jaloezie en de therapeutische benadering ervan. Ziekelijke jaloezie is een symptoom dat naar diverse psychopathologische en interactionele problematiek kan verwijzen. Maar ook al is de oorsprong en functie ervan duidelijk voor de hulpverlener, toch blijkt het vaak een hardnekkig verschijnsel in therapeutisch opzicht. Enkele benaderingswijzen worden daarom kort voorgesteld in dit artikel.

ISSUES