Seksueel misbruik in het gezin als proces; overwegingen bij de hulpverlening aan vrouwen die als kind seksueel misbruikt zijn

  • Auteur:
    J. Nicolai
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel belicht de auteur een kant van de gevolgen van seksuele kindermishandeling, die gerelateerd is aan het feit, dat seksueel misbruik meestal een herhaald gebeuren is. Eik incident in een reeks krijgt in de psyche van het kind een plaats, afhankelijk van emotionele, cognitieve en fasegebonden factoren. Dit heeft uiteindelijk ingrijpende gevolgen, met name op het zelfbeeld en de realiteitstoetsing. In de behandeling komt dit aan de orde. Het artikel besluit met een overzicht van de verschillende therapiefasen, eventuele valkuilen en mogelijkheden hiermee om te gaan.

Meer in deze categorie:

ISSUES