Penisplethysmografie als effectevaluatiemaat voor libidoremmende medicatie

  • Auteur:
    Liesbeth Tiggelaar, Koen Koster
  • Pdf openbaar:
    Yes

Naar de resultaten van libidoremmende medicatie (LRM) is nog maar weinig objectief onderzoek gedaan. In dit artikel wordt een mogelijk geschikte effectevaluatiemaat voor LRM besproken, namelijk penisplethysmografie (PPG). Bij deze methode wordt tijdens het aanbieden van stimuli de erectiele respons gemeten. Door middel van een gestructureerd pré- en postmedicatie PPG onderzoek kan verschil in respons als maat dienen voor medicatie effect. Er worden een aantal problemen beschreven: naast een beperkte methodologische kwaliteit worden de resultaten hoogstwaarschijnlijk in onvoldoende mate beïnvloed door de medicatie om als adequate effectevaluatiemaat te kunnen dienen. Een aantal mogelijke methoden om deze problemen te verminderen worden aangestipt. Hoewel PPG tot op heden geen ‘perfecte’ procedure is, is deze in de praktijk mogelijk wel een goede aanvulling op de huidig toegepaste evaluatiemethoden: zelfrapportage en gedragsobservatie.

ISSUES