1999, jaargang 23, Nummer 4

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Hulpverlening aan travestieten en transgenders dient emancipatorisch en client centered te zijn. Uitgangspunten en aanbevelingen bij een dergelijke hulpverlening worden geformuleerd. 
De vraag wordt gesteld of travestie, transgenderisme en transseksualiteit mogen worden beschouwd als psychische stoornissen. Verwante concepten binnen de DSM-IV en de ICD-10 worden kritisch…

Transgenderisme

  • Auteur
    Paul Vennix
  • Pdf openbaar
    Yes
Aan de hand van de resultaten van het NISSO-onderzoek naar travestie wordt het concept transgenderisme evenals travestie en transseksualiteit gedetailleerd gekenschetst. Overeenkomsten en verschillen tussen…
Afgaande op de berichtgeving in de media, zou seksuele problematiek in Nederland welhaast tot het verleden moeten behoren en tot op zekere hoogte is dat…
In het artikel wordt aandacht besteed aan het effect van sildenafil (Viagra) bij de behandeling van erectiestoornissen, en gespeculeerd over de mogelijke effectiviteit van het…
Met behulp van bibliotherapie is onderzocht in hoeverre de belangrijkste elementen uit de sekstherapeutische en cognitief-therapeutische benadering van seksuele disfuncties ook effectief zijn buiten de…

ISSUES