Seks en farmaca

  • Auteur:
    Ellen Laan, Rik van Lunsen
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van al bestaande en potentiële farmacologische behandelingen van seksuele disfuncties bij vrouwen en mannen. De aandacht gaat vooral uit naar behandelingen voor vrouwen, omdat voor mannen al verscheidene recente overzichten zijn verschenen. Relevant voor het succes van farmacologische behandelingen zijn de prevalentie en etiologie van de desbetreffende disfuncties. Ook wordt aandacht besteed aan de diagnostiek van seksuele disfuncties, voorzover dat verband houdt met etiologie en het vaststellen van het effect van farmacologische behandelingen. Aan de orde komen onder andere stikstofmonoxide, prostaglandinen, fentolamine, en dopamine. Alleen voor mannen zijn een aantal van deze stoffen als geneesmiddel geregistreerd. De effectiviteit van de besproken middelen voor vrouwen is (nog) niet aangetoond. Er is ook geen consensus over de definitie en de oorzaak van de 'ziekte' waarvoor deze farmacologische behandelingen een oplossing zouden moeten bieden. Seksuele problemen van gezonde vrouwen lijken vooral samen te hangen met gebrek aan adequate seksuele stimulatie. Bovendien dragen contextuele factoren, emoties en intimiteit in belangrijkere mate bij aan seksueel plezier dan genitale opwindingsreacties. Waarschijnlijk kan meer worden bereikt met voorlichting over hoe seks werkt dan met farmacologische behandelingen. Voor vrouwen met medische aandoeningen waarbij de oorzaak van de problemen deels van organische aard is -waarschijnlijk een relatief kleine groep -zou toediening van stoffen die de gevoeligheid van de geslachtsdelen versterken nuttig kunnen zijn.

Meer in deze categorie:

ISSUES