Seksuele problemen en hulpvraaggedrag bij diabetici, hypertensieven en patiënten met chronische obstructieve longziekten in een huisartspraktijk

  • Auteur:
    Bram Bovée, Toine Lagro-Janssen, Marianne Vergeer
  • Pdf openbaar:
    Yes

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de mate en de ervaren ernst van seksuele problemen en de hulpvraag daaromtrent bij patiënten met chronische aandoeningen in een huisartspraktijk. Patiënten tussen 16 en 75 jaar met diabetes mellitus, hypertensie en chronische obstructieve longziekten (COPD) werden geselecteerd uit het patiëntenbestand van een academisch registrerende huisartspraktijk. Met behulp van een vragenlijst werden aan een onderzoeksgroep van 240 en een controlegroep van 60 personen vragen over seksuele problemen en hulpvraaggedrag gesteld. Meer dan een kwart van de respondenten gaf aan een seksueel probleem te hebben. Diabetici leken vaker erectieproblemen te hebben en kwamen net als COPD-patiënten vaker te vroeg klaar. Zes van de tien mensen met een seksueel probleem gaf aan daarvoor hulp te willen, waarbij vrouwen duidelijk een vrouwelijke hulpverlener prefereerden. Bovendien verkozen de meeste patiënten bij een seksueel probleem hulp van hun huisarts. Geconcludeerd kan worden dat seksuele problemen vaak bij genoemde chronische aandoeningen voorkomen en dat patiënten hierbij hulp van de huisarts verwachten. Of een huisarts hiertoe bereid en in staat is, is een vraag voor verder onderzoek.

ISSUES