Onderzoek naar de effectiviteit van seksuologische hulpverlening. Onderzoeksopzet, onderzoeksvragen en analyseplan

  • Auteur:
    Jacques van Lankveld, Peter Leusink, Ciel Wijsen, Emma Duiveman McEwan, Wim Slot, & Moniek ter Kuile
  • Pdf openbaar:
    No

Samenvatting

In dit artikel beschrijven we de achtergrond, het doel en de werkwijze van een onlangs van start gegaan evaluatieon- derzoek naar het bereiken van de behandeldoelen van hulpvragers in de seksuologische hulpverlening in Nederland. Deze publicatie is belangrijk in het kader van open science: onderzoekers expliciteren en leggen vooraf essentiële aspecten van hun voorgenomen onderzoek vast.

Over het effect van in Nederland geboden seksuologische hulpverlening is slechts weinig bekend op basis van gecontroleerde studies. Bovendien zijn er geen studies gedaan in de dagelijkse praktijk waarin meervoudige en co- morbide problematiek is meegenomen. Seksuologische hulpverlening bestaat uit uiteenlopende (combinaties van) van medische en psychologische interventies, zoals medicamenteuze behandelingen, cognitieve gedragstherapeuti- sche interventies (o.a. angstreductie technieken), specifieke seksuologische interventies, systemische interventies bij relatieproblematiek, psychoeducatie en psychotherapeutische interventies. Met behulp van Goal Attainment Scaling (GAS), een methode om vooruitgang in het nastreven van persoonlijke behandeldoelen te kwantificeren, is het mo- gelijk om de effectiviteit van een grote diversiteit aan behandelingen bij uiteenlopende groepen van hulpvragers te evalueren. In deze methodiek worden door hulpvrager en behandelaar gezamenlijk behandeldoelen geformuleerd op drie gebieden: seksueel functioneren, seksuele tevredenheid, en seksueel plezier. Per behandeldoel wordt con- creet vastgelegd op welk niveau het doel is behaald.

In deze studie wordt bij 300 hulpvragers met uiteenlopende enkelvoudige en meervoudige seksuele disfuncties de doelmatigheid van de gebruikelijke seksuologische zorg onderzocht. Alle praktiserende seksuologen NVVS en consulenten seksuele gezondheid NVVS zijn uitgenodigd deel te nemen aan deze studie, ongeacht behandelsetting (GGZ of somatische gezondheidszorg, vrijgevestigd of instelling). Verwacht wordt dat de geleverde gebruikelijke zorg meestal zal leiden tot het behalen van de doelen aan het eind van de behandeling.

U dient ingelogd te zijn om dit artikel te kunnen bekijken.

Wachtwoord vergeten?

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.

ISSUES