Homofobie: welk probleem? Wiens probleem?

  • Auteur:
    The Sandfort
  • Pdf openbaar:
    Yes

Het begrip 'homofobie', dat nu ruim dertig jaar bestaat, heeft veel onderzoek, theorievorming en vooral ook maatschappelijke actie gestimuleerd. Het begrip is ook veelvuldig bekritiseerd. Alternatieve begrippen zijn geopperd die alle een verschillend perspectief op het verschijnsel leveren. Een vaak opkomende vraag is of homofobie in Nederland nog steeds een probleem is. Onderzoeksgegevens suggereren grote tolerantie, vooral in vergelijking met andere landen. Het is de vraag in hoeverre werkelijk van acceptatie sprake is. Het is mogelijk dat opvattingen over homoseksualiteit veranderen, maar dat onderliggende sentimenten ongewijzigd zijn. In dat verband wordt over moderne homofobie gesproken. Homofobie, die in uiteenlopende vormen voorkomt, heeft gevolgen voor de geestelijke gezondheid van homoseksuele mannen en vrouwen. Onduidelijk is waar mensen nu eigenlijk een probleem mee hebben als het om homoseksualiteit gaat. Om homofobie daadwerkelijk te kunnen aanpakken is verder onderzoek nodig.

ISSUES