2002, jaargang 26, Nummer 1

Hier treft u een overzicht van de artikelen uit het bovengenoemde nummer. Klik op de titel van het artikel of op de Lees meer link om verder te lezen.

Risicotaxatie bij zedendelinquenten: een globaal literatuuroverzicht

 • Auteur
  Chijs van Nieuwenhuizen & Martien Philipse
 • Pdf openbaar
  Yes
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van risicotaxatie bij zedendelinquenten. Allereerst wordt het begrip 'risicotaxatie' in algemene zin toegelicht, waarbij aandacht wordt besteed aan…

Biomedische interventies bij plegers van seksueel geweld

 • Auteur
  Fran Van hunsel & Paul Cosyns
 • Pdf openbaar
  Yes
Momenteel wordt binnen de farmacotherapie van plegers van seksueel geweld, enerzijds de hormonale behandeling en anderzijds psychofarmacotherapie aangewend. Deze medicamenteuze behandeling dient toegepast te worden…

Biomedische diagnostiek bij plegers van seksueel geweld

 • Auteur
  Fran Van hunsel & Paul Cosyns
 • Pdf openbaar
  Yes
De nog beperkte mogelijkheden van biomedische diagnostiek op het vlak van psychopathofysiologische en biopathofysiologische aspecten van belang bij plegers van seksueel geweld worden toegelicht. De…
Het verschijnsel cognitieve vervormingen is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in de theorie en de behandeling van seksuele delinquenten. Waar eerder cognitieve vervormingen samengevat…
De auteur geeft een overzicht van de evolutie van de wetgeving in Nederland en in België op het terrein van de seksuele delinquentie. Op internationaal…

Seksueel delinquenten: een overzicht rondom theorie, diagnostiek & behandeling

 • Auteur
  Chijs van Nieuwenhuizen, Dirk De Doncker, Daan van Beek, Luk Gijs
 • Pdf openbaar
  Yes
Gastredactioneel.

Classificatie van pedoseksuelen en verkrachters

 • Auteur
  Siegfried Koeck, Daan van Beek & Dirk De Doncker
 • Pdf openbaar
  Yes
Dit artikel behandelt de classificatie van plegers van seksueel misbruik jegens kinderen en volwassenen. Voor beide groepen biedt het een overzicht van invloedrijke classificatiesystemen van…
Seksueel agressief gedrag is regelmatig gepleegd gedrag. Zo vonden Koss en collega's dat 53,7% van hun grote steekproef studentes (N = 3187) meldde dat ze…
Welke seksuele gedragingen worden in Nederland strafbaar gesteld? Wat is de omvang van de seksuele criminaliteit? Mensen kunnen ook in behandeling komen als zij al…

Effectivtiteit van psychotherapeutische behandeling bij plegers van seksueel geweld

 • Auteur
  Paul Emmelkamp, Jetske Emmelkamp, Corine de Ruiter & Vivienne de Vogel
 • Pdf openbaar
  Yes
Overzicht van effectstudies naar de psychotherapeutische behandeling van seksuele delinquenten. De besproken behandelingen zijn voornamelijk cognitief-gedragstherapeutisch. Een aantal ernstige methodologische beperkingen worden besproken, die het…
Dit artikel heeft een tweeledige bedoeling, ten eerste de introductie van een model voor een (psycho)therapeutisch georiënteerde diagnostische strategie, toegepast binnen het kader van een…
In deze bijdrage wordt de invloed van interpersoonlijke factoren op pedoseksualiteit onderzocht. De variabelen ouderlijke sensitiviteit, veilige romantische volwassen hechting, vertrouwen en persoonlijkheidsstoornissen werden in…

ISSUES