Activatie en inhibitie van de genitale respons in mannen

  • Auteur:
    E. Janssen
  • Pdf openbaar:
    Yes

Seksuele stimuli kunnen leiden tot genitale responsen zonder dat daar een hoog, bewust niveau van verwerking voor nodig lijkt te zijn. Een voorwaarde is wel dat de aandacht op de seksuele inhoud van ee situatie is gericht. Bij mannen met een psychogeen erectieprobleem lijken erecties uit te blijven omdat de aandacht op niet-seksuele aspecten van de situatie is gericht. In een aantal studies vonden wij dat mannen met een psychogeen erectieprobleem erecties kunnen krijgen die in kwaliteit niet verschillen van erecties van mannen zonder erectieprobleem. Dit bleek vooral het geval in situaties waarin het remmende effect van negatieve aandachtsprocessen werd verminderd. De in deze situaties gebruikte combinaties van seksuele stimuli en aandacht-manipulaties lijken een onbewuste verwerking van de seksuele stimuli 'vrij baan' te hebben gegeven. Deze aanpak - het gecombineerd aanbieden van stimuli en aandacht-manipulaties - bleek een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de diagnostiek van erectieproblemen. Daarbij suggereren de resultaten van een serie studies waarin gebruik werd gemaakt van subliminale diapresentaties dat het ontstaan van erecties inderdaad voor een groot deel afhankelijk is van onbewuste processen.

ISSUES