De incidentie van seksuele problemen in de huisartsenpraktijk - gegevens uit de Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland

  • Auteur:
    Harold Kedde, Jos Vroege, Ine Vanwesenbeeck, Aad Bartelds
  • Pdf openbaar:
    Yes

Achtergrond: In het kader van de Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland zijn in 2003 in 42 huisartsenpraktijken gegevens verzameld met betrekking tot de incidentie van seksuele problemen. Methoden: De peilstationhuisartsen werd gevraagd om op de 'weekstaat' melding te maken van alle patiėnten bij wie sprake was van 'seksuele problemen en seksueel geweld'. Aan de hand van de 'Codering seksuele problemen' van het Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie diende op de aanvullende vragenlijst (ondermeer) te worden aangegeven om wat voor proble(e)m(en) het daarbij ging. Resultaten: Bij de deelnemende huisartsenpraktijken meldden zich in totaal 98 patiėnten met een 'nieuw' seksueel/seksueel geweld probleem. De incidentie bedraagt daarmee 69 per 100.000 patiėnten- 103 per 100.000 mannen en 36 per 100.000 vrouwen. Bij mannen blijkt een erectieprobleem verreweg het meest gemelde seksuele probleem te zijn; bij vrouwen is dat dyspareunie. Conclusie: In vergelijking met een aantal andere huisartsenstudies is de incidentie van seksuele problemen in deze studie relatief laag. De wijze waarop deze studie is opgezet zal daarbij een belangrijke rol spelen. Daarnaast is de huidige, versmalde taakopvatting van de huisarts omtrent het bieden van hulp bij seksuele problemen mogelijk ėėn van de oorzaken. De incidentie van seksuele/seksueelgeweldproblemen in de huisartsenpraktijk wordt in deze studie waarschijnlijk onderschat.

ISSUES