Verdachten van een groepszedendelict

  • Auteur:
    Catrien Bijleveld, Melvin Soudijn
  • Pdf openbaar:
    Yes

Groepszedendelinquentie wordt vaak gezien als een bij uitstek jeugdig delict. De vraag is, in hoeverre die veronderstelling terecht is. In dit artikel onderzoeken we hoeveel daders per jaar voor een groepszedendelict bij de politie geregistreerd worden. De verdachten splitsen we uit naar leeftijd, etniciteit, en sekse. Per unieke dadergroep kijken we naar groepsgrootte en homogeniteit in termen van sekse en etniciteit. Als laatste onderzoeken we de aard van de zedendelicten waarvoor de verdachten geregistreerd staan.
Uit onze bevindingen blijkt dat ongeveer de helft van de verdachten van een groepszedendelict minderjarig is. Bij de delicten die door volwassenen worden gepleegd vermoeden wij dat het in een beperkt aantal gevallen gaat om seksueel misbruik in de gezinssituatie. Wij bevelen aan nader verdiepend onderzoek naar deze volwassen groepsdaders te doen.

ISSUES