Een groepsbehandeling van vaginisme

  • Auteur:
    W. Bezemer
  • Pdf openbaar:
    Yes

Een aantal overwegingen die hebben geleid tot het vormen van een vrouwengroep en een parallel lopende mannengroep t.b.v. de behandeling van vaginisme wordt beschreven. Vervolgens wordt de werkwijze beschreven en worden enige ervaringen weergegeven. Criterium voor succes van de behandeling is niet zozeer het welslagen van de coïtus, alswel het opgeven van de hulpeloosheid t.a.v. de coïtus, òf doordat de coïtus lukt, òf doordat cliënten expliciet geen coïtus (meer) wensen.

ISSUES