Classificatie van extrafamiliale pedoseksuelen. Deel I: Het MTC:CM3 systeem toegepast binnen een ambulante setting

  • Auteur:
    Dirk de Doncker, Siegfried Koeck, Wim Huys, Jan Winter
  • Pdf openbaar:
    Yes

Een ambulante steekproef van plegers van seksuele delicten jegens minderjarigen (N = 124) werd door onafhankelijke beoordelaars geklasseerd aan de hand van een checklist (De Doncker & Koeck, 2003) die een gesystematiseerde weerspiegeling vormt van de oorspronkelijke criteria van het bestaande MTC:CM3 systeem (Knight, Carter & Prentky, 1989). Aanvaardbare tot bevredigende interbeoordelaarsbetrouwbaarheidscijfers werden bekomen en tevens werd enige ondersteuning gevonden voor de begripsvaliditeit van het systeem. In het volgende artikel worden enkele aanpassingen geformuleerd die in een nieuwe checklist zijn uitgemond, de SCEP-l (De Doncker, Koeck, Huys & Winter, 2005). Deze bevat meer eenduidige criteria alsook aanbevelingen die eveneens aansluiten bij de eigenheid van een ambulante populatie van pedoseksuelen.

ISSUES