Over het zwaard en de schede; bloedverlies en pijn bij de eerste coïtus Een onderzoek bij vrouwen uit diverse culturen

  • Auteur:
    Olga Loeber
  • Pdf openbaar:
    Yes

Er bestaat veel onduidelijkheid over het optreden van bloedverlies en pijn bij de eerste coïtus, zowel bij vrouwen als bij beroepskrachten. In dit onderzoek zijn de ervaringen van vrouwen van verschillende herkomst vergeleken. Met een enquête is geïnventariseerd of en hoeveel bloedverlies en pijn vrouwen hebben bij de eerste coïtus. De gegevens van 487 enquêtes zijn statistisch bewerkt. De groepen vrouwen zijn geclusterd om een vergelijking mogelijk te maken. De volgende clusters zijn vergeleken: Nederland, Midden Oosten en Marokko, Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika, Oost-Europa en overige Westerse landen. Vrouwen uit Nederland geven aan veel minder bloedverlies en pijn te hebben dan vrouwen van buitenlandse herkomst. Het verband tussen bloedverlies en pijn is zeer verschillend tussen de verschillende groepen. In dit artikel worden een aantal mogelijke oorzaken genoemd ten aanzien van de factoren die de aanleiding kunnen zijn voor de gevonden verschillen. De gevonden gegevens zijn van belang voor het algemene publiek en de voorlichting.

ISSUES