Idealen rondom de opleiding tot seksuolo(o)g(e)

  • Auteur:
    P. Smits
  • Pdf openbaar:
    Yes

De opleiding tot seksuoloog wordt benaderd vanuit de problematische identiteit van 'de seksuoloog'. Deze identiteit wordt in vraag gesteld voor de seksuoloog als wetenschapper en als hulpverlener. Implicaties voor curriculum-opbouw worden vervolgens toegelicht.

ISSUES