Ontwikkelingen in de seksuologische praktijk

  • Auteur:
    P. Cohen-Kettenis, W. Everaerd
  • Pdf openbaar:
    Yes

In de afgelopen dertig jaar hebben sekstherapieën zich een belangrijke en eigen plaats in de therapeutische wereld verworven. Begonnen de eerste behandelingen bij beperkte streng geselecteerde cliëntengroepen, met zeer gestructureerde programma's, momenteel valt zowel de heterogeniteit op van de problematiek die door sekstherapeuten wordt behandeld als van de technieken en methodes. Algemene therapeutische vaardigheden zijn hiervoor vereist. De sekstherapeuten van nu zijn meer dan ooit (psycho)therapeuten met specifieke seksuologische kennis. 

ISSUES