Vrouwelijke zedendelinquenten: specialistische, generalistische en eenmalige daders

  • Auteur:
    Miriam Wijkman, Catrien Bijleveld, Jan Hendriks
  • Pdf openbaar:
    Yes

Er is weinig bekend over de criminele carrière van vrouwelijke zedendelinquenten. Uit een meta-analyse van Cortoni, Hanson en Coache (2009) bleek dat ongeveer 1.5% van de vrouwelijke zedendaders recidiveert naar een zedendelict. Verder is er nauwelijks informatie bekend over de leeftijd waarop deze vrouwen beginnen met het plegen van delicten, of zij naast zedendelicten ook andere delicten plegen en in welke mate zij blijven doorgaan met het plegen van zedendelicten.
In dit onderzoek wordt voor het eerst naar generalisme (het plegen van verschillende soorten delicten) en specialisme (het plegen van 1 soort delict) binnen de criminele carrière van vrouwelijke zedendelinquenten gekeken. Uit de analyses blijkt dat er drie subgroepen onderscheiden kunnen worden, namelijk eenmalige daders, generalistische daders en specialistische daders. De vrouwen in de subgroepen verschillen op een aantal kenmerken zoals slachtofferschap van mishandeling en seksueel misbruik in de jeugd, samenplegen van het delict met een mannelijke partner, drugsmisbruik en de sekse van het slachtoffer.

ISSUES