Relatieverslaving: een verkennende literatuurstudie

  • Auteur:
    Lies Brants en Alfons Vansteenwegen
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel geeft een overzicht van de literatuur over relatieverslaving. Eerst worden de ontwikkelingen besproken die leidden tot het gebruik van de term verslaving in andere contexten dan een middelen afhankelijkheid. Daarna wordt kort de historiek geschetst van de term relatieverslaving. Uit deze historiek blijkt dat de term nauw verbonden is met de termen seksverslaving, liefdesverslaving en romantiekverslaving. Naast deze termen wordt ook het begrip co-dependentie nader bekeken, omwille van zijn grote gelijkenis met het begrip relatieverslaving. Vervolgens worden de oorzaken en de behandeling van interpersoonlijke verslavingen belicht. De auteurs besluiten met enkele bedenkingen.

ISSUES