100 jaar seksuologie: Van rariteiten-kabinet tot volwassen wetenschap

  • Auteur:
    Koos Slob
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel (een bewerking van een 'feestrede' ter gelegenheid van het 4e lustrum van de NVVS) een beknopt overzicht van de seksuologie vanaf 1886 als "Psychopathia Sexualis" verschijnt van Richard von Krafft-Ebing. Dit boek is een verzameling ziektegeschiedenissen waaruit de dokter-psychiaters vanaf die tijd tot grofweg 1910 hun seksuologische kennis haalden. In 1907 verschijnt het eerste boek waarin de seksuologie als eigen wetenschappelijke discipline wordt neergezet: "Das Sexualleben unserer Zeit" van Iwan Bloch, een Berlijns arts. In de eerste decennia is er een enorme bloei van de seksuologie in Duitsland. Veel joodse psychiaters zijn vooraanstaand actief. In Nederland, voor wereldoorlog II zeer op Duitsland gericht, hebben wij één corifee: Th.H. van de Velde, die in 1926 een baanbrekend boek publiceert "Het volkomen huwelijk", dat tot 1965 zal worden herdrukt! De bloei van de seksuologie stopt abrupt in 1933 als Hitler en zijn trawanten aan de macht komen. In Nederland blijven de artsen Premsela en Van Emde Boas actief op het terrein van geboorteregeling en seksuologie. Na de 2e wereldoorlog wordt Duitsland's leidende rol overgenomen door Amerika. De boeken van Kinsey c.s. en Masters & Johnson zijn (westerse) wereldschokkend. Nederland richt zich op de VS. Vanaf de .jaren 70 komt ook in Nederland de seksuologie tot bloei: veel onderzoek, de professionalisering van de seksuologische hulpverlening, seksuologie in de medische curricula, enz. De Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) speelt een bindende en enthousiasmerende rol vanaf haar oprichting in 1981. Anno nu dient de NVVS zich te gaan richten op consolidering van de seksuologie als wetenschap, met mijns inziens meer bewuste stimulerende aandacht voor het wetenschappelijk onderzoek.

ISSUES