De behandeling van seksueel agressieve delinquenten in de TBS

  • Auteur:
    T. Verhagen
  • Pdf openbaar:
    Yes

De behandeling van daders van seksueel-agressieve delicten staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Dat geldt onverkort de intramurale behandeling van deze groep in het kader van de terbeschikkingstelling (tbs). Forensisch seksuologen uit met name de Verenigde Staten, Canada, en Engeland hebben ons recent een aantal nieuwe inzichten aangereikt die wegen openen tot vernieuwing van de overwegend milieutherapeutisch en psychoanalytisch georiënteerde behandelingsaanpak in de Nederlandse klinieken voor terbeschikkinggestelden. In deze bijdrage wordt in grote lijnen geschetst hoe de diagnostiek en behandeling van seksuele delinquenten in deze klinieken vorm krijgt en in hoeverre daarbij van deze nieuwe inzichten gebruik gemaakt wordt.

ISSUES