Sekstherapie met senioren

  • Auteur:
    A.J.F. Neeleman
  • Pdf openbaar:
    Yes

Er is zo weinig aandacht voor het onderwerp sekstherapie met senioren, dat de vraag rijst of sekstherapie met deze doelgroep wellicht dermate weinig specifiek is dat het geen speciale aandacht verdient. Hulpverleners blijken soms echter grote problemen te hebben met het beginnen en voeren van een gesprek met ouderen over seksualiteit. Enkele achtergronden van deze problematiek zoals weerstanden en tegenoverdrachten worden beschreven. Uit wetenschappelijke gegevens blijkt de seksuele respons van ouderen wel wat te vertragen, maar vaak niet te verdwijnen. De problemen die daarbij kunnen ontstaan worden besproken, evenals aspecten van de behandeling. Geconcludeerd wordt dat meer aandacht voor sekstherapie met ouderen gerechtvaardigd is, omdat seks voor veel ouderen belangrijk is en therapeuten niet altijd goed zijn ingesteld op deze doelgroep.

ISSUES