Seksuele aspecten na het doormaken van een ischemische hartziekte

  • Auteur:
    H. Boudrez
  • Pdf openbaar:
    Yes

Jaarlijks worden wereldwijd vele personen het slachtoffer van een coronaire hartziekte. De gevolgen ervan treffen de patiënt in zijn totaliteit, met inbegrip van de seksualiteitsbeleving. De seksuologische advisering aan deze patiënten is de afgelopen decennia geëvolueerd van negatief tot permissief. Alle beschikbare gegevens laten een volwaardige seksualiteitsbeleving toe. Toch ervaren een aantal patiënten hierbij problemen. Dit kan verbazing wekken en is tegenstrijdig met de verwachtingen. Gepoogd wordt hiervoor enkele verklaringen aan te reiken. Ten slotte wordt gepleit voor de systematische advisering i.v.m. seksualiteit in de nabehandeling van een coronaire pathologie, evenals voor ruimer wetenschappelijk onderzoek van deze materie.

ISSUES