Rolopvattingen en rolverwachtingen bij 17 tot 21-jarigen ten aanzien van condoomgebruik, initiatiefnemen en mondigheid bij seksueel contact

  • Auteur:
    A. Buysse, P. van Oost
  • Pdf openbaar:
    Yes

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de rolopvattingen en -verwachtingen bij 230 jongeren tussen 17 en 21 jaar. Door middel van vragenlijsten, die klassikaal afgenomen werden, werden rolopvattingen en -verwachtingen ten aanzien van condoomgebruik, initiatiefnemen en mondigheid bij seksueel contact bevraagd, met als doel een seksistische trend dan wel een trend naar meer gelijke rolopvattingen te kunnen detecteren. De belangrijkste resultaten van het onderzoek duiden aan dat jongeren er eerder gelijklopende rolopvattingen en -verwachtingen op na houden, al spreken jongens zich over het algemeen iets toleranter uit dan meisjes, en dit zowel naar zichzelf als naar meisjes toe. Een aantal verschillen konden de auteurs wel detecteren. Meisjes hebben sterker de neiging zich aan jongens aan te passen en hun eigen wensen buiten beschouwing te laten: ze vinden dat zij minder initiatief mogen nemen dan jongens. Jongens vinden nochtans dat meisjes meer initiatief mogen nemen, zelfs meer dan zijzelf. Ten aanzien van condoomgebruik zijn jongens tolerant. Het lijkt iets meer acceptabel dat jongens zorgen voor condooms, terwijl meisjes mee(r) recht hebben om te beslissen over het gebruik ervan. Aandringen om geslachtsgemeenschap te hebben als de ander niet wil, wordt niet getolereerd; geslachtsgemeenschap weigeren wanneer men daar geen zin in heeft, kan eerder wel. Jongens vinden dat er meer mag aangedrongen worden, meisjes vinden dat er meer geweigerd mag worden. Jongeren staan positief ten aanzien van communicatie met de partner over seksualiteit. Meisjes lijken hierin iets meer te mogen dan jongens.

ISSUES