De behandeling van seksuele disfuncties bij heteroseksuele paren met behulp van cognitief-gedragstherapeutische bibliotherapie met beperkte therapeutische ondersteuning

  • Auteur:
    Jacques van Lankveld
  • Pdf openbaar:
    Yes

Met behulp van bibliotherapie is onderzocht in hoeverre de belangrijkste elementen uit de sekstherapeutische en cognitief-therapeutische benadering van seksuele disfuncties ook effectief zijn buiten de therapeutische setting. In de onderzochte vorm van bibliotherapie is gebruik gemaakt van een schriftelijke handleiding met een aanbod van zeer beperkte professionele begeleiding per telefoon. In een gecontroleerde studie werd het effect van deze methode onderzocht bij 199 heteroseksuele paren, die at random werden toegewezen aan een behandelgroep of een wachtlijstgroep. Direct na afloop van de behandelperiode rapporteerden zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten in de behandelgroep minder klachten met betrekking tot de lage frequentie van seksueel contact, vergeleken met paren in de controlegroep. De implicaties van deze bevindingen voor de praktijk van de behandeling van seksuele disfuncties worden besproken.

ISSUES