2010, jaargang 34

Fantasiemanagement bij seksuele delinquenten

 • Auteur
  Kris Vanhoeck, Kim Gykiere
 • Pdf openbaar
  Yes
Seksuele fantasieën van seksuele delinquenten zijn een moeilijk therapeutisch thema. Eigenlijk is er nog niet zoveel over seksuele fantasieën als zodanig geweten. Er is wel nagedacht…

Slingerbewegingen

 • Auteur
  Jacques van Lankveld
 • Pdf openbaar
  Yes
Redactioneel.

Een registratiesysteem ten behoeve van de seksuologische hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking

 • Auteur
  Sofie Manders, Joke Stoffelen, Harald Kedde, Nicole van Zelst, Gerjo Kok, Leopold Curfs
 • Pdf openbaar
  Yes
In dit artikel wordt verslag gedaan van het ontwikkelen van een registratiesysteem ten behoeve van seksuologische hulpverlening aan mensen met verstandelijke beperkingen (VB registratiesysteem). Het betreft…
Sociaal erotische zorg zou men, kort door de bocht, kunnen typeren als het bieden van intieme, erotische en seksuele diensten aan mensen die door hun ziekte,…

De Nederlandse seksuologie groeit door

 • Auteur
  Ine Vanwesenbeeck
 • Pdf openbaar
  Yes
Gastredactioneel.
In dit artikel beschrijven we een onderzoek naar de aard en omvang van zelfgerapporteerde seksuele dwang onder een representatieve groep mannen en vrouwen tussen de 15…

Geld, spanning en aandacht. Een verkennende studie naar hoogopgeleide vrouwelijke prostituees in Nederland

 • Auteur
  Wytske van der Wagen, Annelies Daalder, Catrien Bijleveld
 • Pdf openbaar
  Yes
Prostitutie wordt tot op heden veelal in verband gebracht met slachtofferschap en een zwakke maatschappelijke positie. Hoogopgeleide prostituees voldoen niet aan dit beeld. Er is echter…

Seksueel functioneren van vrouwen met chronische buikpijn:De rol van angst en depressie

 • Auteur
  Moniek ter Kuile, Philomeen Weijenborg, Philip Spinhoven
 • Pdf openbaar
  Yes
In dit onderzoek werd nagegaan in welke mate vrouwen met Chronische BuikPijn (CBP) verschillen van gezonde proefpersonen in het rapporteren van seksuele problemen. Er is tevens…

Seksverslaving: Een klinische observatie

 • Auteur
  Koen Baeten
 • Pdf openbaar
  Yes
In de praktijk lijkt het alsof wij steeds vaker geconfronteerd worden met patiënten die lijden aan nieuwe symptomen die wij onder de noemer ‘seksverslaving’ willen plaatsten.…

Grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen onder jongeren De belangrijkste resultaten uit het onderzoek ‘Laat je nu horen!’

 • Auteur
  Lisette Kuyper, John de Wit, Philippe Adam, Liesbeth Woertman, Willy van Berlo
 • Pdf openbaar
  Yes
Om meer inzicht te krijgen in de diversiteit in grensoverschrijdende seksuele ervaringen en gedragingen onder jongeren en de specifieke risico- en beschermingsfactoren voor diverse vormen…
Achtergrond. In Nederland ontbreekt inzicht in het aantal mensen dat een huisarts consulteert in verband met een seksueel of reproductief gezondheidsprobleem of een relatieprobleem; eventuele…
Dit artikel beschrijft een groepstherapie gericht op verbetering van het zelfbeeld voor mensen met littekens ten gevolge van brandwonden. Deze behandeling is ontwikkeld door de Nederlandse…
Alhoewel men de voorbije jaren revolutionaire stappen heeft gezet met betrekking tot seksualiteit en intimiteit voor de groep van personen met een verstandelijke handicap, wint de…

ISSUES