Neemt de psychoanalyse de traumatische ervaring au serieux?

  • Auteur:
    K. Libbrecht
  • Pdf openbaar:
    Yes

Dit artikel poogt, vanuit een psychoanalytische visie, een bruikbaar antwoord te formuleren op de vraag die elke therapeut, werkzaam in de volwassen 'incestkliniek' zich vroeg of laat stelt: welke waarde toekennen aan het verhaal van de patiënt? Is het van de orde van de waarheid of van de fantasie? Daartoe worden twee radicaal verschillende visies op de moties relatiteit en trauma geexpliciteerd: In het licht van de vaak onderschreven eenzijdige keuze voor de feitelijke realiteit van de incestervaringen wordt op een gevaar gewezen dat inherent is aan een dergelijke keuze; met name een gedeelde miskenning van de verantwoordelijkheid van het subject, in casu de client, voor zijn psychische realiteit.

ISSUES