1991, jaargang 15

Seksualiteit en psychofysiologisch funktioneren bij vrouwen met diabetes

 • Auteur
  A.K. Slob, J. Koster, J.K. Radder, J.J. van der Werff ten Bosch
 • Pdf openbaar
  Yes
Subjectieve en objectieve psychofysiologische metingen tijdens erotische visuele stimulatie werden verricht bij 24 vrouwen met diabetes mellitus type 1 en 10 controle vrouwen. Er waren…
In dit artikel wordt gepleit voor een multisysteem-behandeling van seksuele problemen, waarbij het niet nodig en niet gewenst is dat het totale huidige gezin van…

Uit de praktijk: enkele beschouwingen over ejaculatio praecox

 • Auteur
  J.P. van der Snickt
 • Pdf openbaar
  Yes
Vanuit de literatuur en de eigen ervaringen als therapeut, poog ik een model van ejaculatio praecox te vormen. De hoofdfactoren, die elkaar onderling versterken zijn:…
Artikel is een (bewerkte) lezing, waarin schrijfster haar kijk op ejaculatio praecox uiteenzet: Seksuele dysfuncties zijn altijd meerdimensioneel bepaald. Hun uitingsvorm (het symptooom) symboliseert de…

ISSUES