Seksueel functioneren na aanleg van een stoma

  • Auteur:
    H.B.M. van de Wiel, W.C.M. Weijmar Schultz, M.W. Hengeveld, A. Staneke
  • Pdf openbaar:
    Yes

Uit de literatuur komt naar voren dat de aanleg van een stoma, met name de aanleg van een colonstoma bij mannen die een rectumextirpatie hebben ondergaan, ingrijpende gevolgen kan hebben voor het seksueel functioneren. Tevens blijkt uit de literatuur dat onderzoek naar vrouwelijke stomadragers schaars is en dat onderzoek naar de effecten van de aanleg van een urinestoma vrijwel geheel ontbreekt. Een eigen, retrospectieve studie werd daarom uitgevoerd, waaraan uiteindelijk 1467 stomadragers hebben deelgenomen. De resultaten bevestigen de verwachting dat mannen meer negatieve effecten op seksueel gebied ondervinden dan vrouwen na stoma-aanleg. Bovendien blijkt dat de aanleg van een urinestoma de meest negatieve consequenties heeft voor het seksuele leven, meer nog dan de aanleg van een ileostoma.

ISSUES