Recente evoluties in de perceptie van tienerouderschap

  • Auteur:
    Marjolijn De Wilde
  • Pdf openbaar:
    Yes

Tienerouderschap wordt momenteel meer geproblematiseerd dan een kleine halve eeuw geleden. Dit valt niet te verklaren op basis van een toename of dreigende toename van het aantal geboortes bij tieners. Wij veronderstellen dat de verregaande maatschappelijke veranderingen van de voorbije eeuw mede een invloed hebben op het oordelen over tienerouderschap. Enkele van de veranderingen zijn: een toegenomen aanvaarding van seksualiteit onder jongeren, met als gevolg een toegenomen risico op zwangerschap; de kans tot controle van de vruchtbaarheid; een nieuwe kijk op de betekenis van de adolescentie en op relatievorming in verhouding tot ouderschap en ten slotte de gegroeide bezorgdheid omtrent de gevolgen van tienerouderschap. De beschrijving van deze veranderingen kan een nieuw licht werpen op de problematisering van tienerouderschap

ISSUES