Seksualiteitsbeleving na HIV-infectie; een literatuurverkenning

  • Auteur:
    Greta Bolle
  • Pdf openbaar:
    Yes

De seksuele beleving van HIV-geļnfecteerden kan vanuit twee invalshoeken belicht worden. Enerzijds heeft het weet hebben van besmet te zijn met HIV een diepgaand impact op het seksuele leven van de betrokken persoon. Anderzijds staan seropositieven, als bron van besmetting voor anderen, voor de opdracht tot veilig vrijen. Aan dit laatste aspect wordt in onderzoek en publicaties vrij veel aandacht besteed; het gaat hier immers om een aspect van de volksgezondheid. Het seksuele leven van seropositieven en Aidspatiėnten kan echter niet verengd worden tot een 'safe sex' discussie. Rond de eigenlijke beleving van hun seksualiteit door seropositieven is literatuur echter veel schaarser. Wat volgt is een poging om, op basis van de beperkte onderzoeksgegevens ter zake, een beeld te schetsen van de impact van het HIV-geļnfecteerd zijn voor de betrokkenen.

ISSUES