Commerciële seks: veranderende normen en waarden betreffende genot en gevaar

  • Auteur:
    Lucie van Mens
  • Pdf openbaar:
    Yes

Nagegaan wordt wat de invloeden zijn van veranderingen van het produktie- en consumptiepatroon, die zich in de twintigste eeuw met steeds meer nadruk voltrokken, op normen en waarden in het algemeen en op die op het gebied van de seks in het bijzonder. Omdat de grenzen tussen commerciële seks en niet commerciële seks vanuit dit perspectief steeds meer vervagen, beperkt de auteur zich niet tot de commerciële seks. Er wordt ingegaan op de consumptiemoraal zoals die in de loop van deze eeuw vorm kreeg en de relatie daarvan tot normen en waarden op seksueel gebied.

Meer in deze categorie:

ISSUES