Twaalfeneenhalf jaar seksuologie: van de dingen bij de naam tot de naam van de dingen

  • Auteur:
    M. Derks
  • Pdf openbaar:
    Yes

In de volgende beschouwing wordt geprobeerd te komen tot een probleemformulering van het vak seksuologie in de medische opleiding. Ongeveer twaalfeneenhalf jaar geleden kreeg in Utrecht het seksuologie onderwijs voor het eerst voet aan de grond in de medische opleiding. Dit geeft aanleiding tot het vieren van een jubileum met gemengde gevoelens. Het is een moeizame verhouding geweest. Gepoogd wordt de klachten en verwijten in een kader te plaatsen.

ISSUES