Ethische vragen in de seksuele hulpverlening

  • Auteur:
    W. Vandereycken
  • Pdf openbaar:
    Yes

Deze bijdrage wil enkele ethische kwesties in de seksuele hulpverlening bespreken. Aan de orde komen enkele vragen die al te zelden in overweging worden genomen: 1) In hoeverre is hulpverlening een recht of een plicht? 2) Wanneer wordt de therapeutische relatie een doel in plaats van een middel? 3) Bestaat er een gevaar dat de hulpverlening eerder problematiserend dan wel bevrijdend werkt?

ISSUES