Seks en Walging?

  • Auteur:
    Peter de Jong
  • Pdf openbaar:
    Yes

Ofschoon er een evidente link lijkt te zijn tussen walging en seks, is er in de wetenschappelijke literatuur vooralsnog nauwelijks aandacht voor de rol van walging bij seksueel gedrag. In dit artikel wordt betoogd dat walging desalniettemin belangrijke aanknopingspunten op kan leveren voor het beter begrijpen van seksueel gedrag in het algemeen en seksuele disfuncties in het bijzonder. Eerst schetst het artikel de theoretische achtergrond van walging en hoe deze emotie een rol zou kunnen spelen bij alledaags seksueel gedrag. Daarna wordt besproken hoe walging betrokken zou kunnen zijn bij seksuele problemen en seksuele disfuncties. Aan de hand van recent empirisch onderzoek rond vaginisme wordt vervolgens meer concreet geïllustreerd hoe het walgperspectief kan helpen verklaren waarom het vrouwen met vaginisme niet mogelijk is tot geslachtsgemeenschap te komen. Het artikel sluit af met aandacht voor de mogelijke klinische implicaties van het walgperspectief.

Meer in deze categorie:

Later artikel
De eerste keer

ISSUES