Seksuele problemen bij lithiumgebruik. Een verkenning

  • Auteur:
    E.A.M. Knoppert-van der Klein, C.A.L. Hoogduin
  • Pdf openbaar:
    Yes

Om te bezien hoe vaak en welke seksuele problemen voorkomen bij patiënten die lithium gebruiken, werd aan 82 patiënten die lithium gebruiken en euthym (dat wil zeggen niet depressief, hypomaan, manisch en/of psychotisch) gevraagd een zelfbeoordelingsvragenlijst in te vullen. Ook werd de comedicatie genoteerd. Het merendeel van de patiënten gaf aan geen significante invloed van lithium (en comedicatie) te ondervinden op hun seksuele leven. Toch bleek lithium bij ongeveer 25-50% van hen enige invloed te hebben op hun seksueel functioneren, en met name op hun seksueel verlangen.

Meer in deze categorie:

ISSUES