Transseksualiteit in de Grieks-Romeinse wereld

  • Auteur:
    Frans Stenten
  • Pdf openbaar:
    Yes

Transseksualiteit manifesteert zich overal ter wereld en is een verschijnsel van alle tijden. Ook in de Grieks-Romeinse Oudheid kwam het voor, al kende men toen het begrip transseksualiteit nog niet en ontbrak ook een daarmee samenhangende terminologie. Evenals nu kenmerkte transseksualiteit zich in de Oudheid door een voortdurende aversie tegen het eigen lichaam. Deze aversie was een gevolg van het feit dat men permanent van mening was zich in het verkeerde lichaam te bevinden. Men wilde die situatie ongedaan maken en het lichaam aanpassen aan dat van het gewenste geslacht. Het verkrijgen van het gewenste lichaam trachtten mannen te realiseren door de ongewenste lichaamsdelen, symbool van het man-zijn, door castratie te verwijderen; om nóg meer het ideale lichaam van een vrouw te verkrijgen, schrok men er niet voor terug tevens een vagina te laten aanbrengen. Castratie had een meervoudig effect: toepassing ervan deed het lichaam op dat van een vrouw lijken en leidde tot borstvorming en het krijgen van een schrille stem. Hoewel het risico van overlijden bij castratie groot was, koos men meer dan eens voor deze ingreep. Transseksualiteit vrouw-man kwam eveneens voor, maar geslachtsaanpassende chirurgische handelingen werden bij vrouwen hoogstwaarschijnlijk niet toegepast. Het gevoel tot het andere geslacht te behoren werd soms gezien als veroorzaakt door goden of sterren.

ISSUES