Het gebruik van video als hulpmiddel in sekstherapie

  • Auteur(s):
    Alfons Vansteenwegen
  • Show to public:
    Yes

Besproken wordt allereerst in welke zin video's een hulpmiddel kunnen zijn in sekstherapie. Daarna wordt aandacht besteed aan de cliënt en worden de eventuele nadelen opgesomd. Tot slot wordt het belang van de context onderstreept.

ISSUES