“En hoe gaat het met seks?”

  • Auteur:
    Ellen Laan
  • Pdf openbaar:
    Yes

Lichamelijke en psychische aandoeningen en de behandeling daarvan kunnen het seksueel functioneren behoorlijk verstoren. Daarom is het belangrijk dat artsen, maar ook andere zorgverleners, aandacht hebben voor seksualiteit in de spreekkamer. Aan de hand van een casus wordt uiteengezet hoe biologische, psychologische, sociale en relationele factoren, kunnen leiden tot seksueel disfunctioneren, en hoe misverstanden over testosteron en genderstereotypen de seksuologische zorg voor met name vrouwen met een medische aandoening in de weg staat. In haar oratie pleit de auteur voor een nieuwe definitie van seks: met genegenheid gedeeld genot onder gelijken.

ISSUES