Transseksualiteit: een overzicht

  • Auteur:
    Peggy Cohen-Kettenis
  • Pdf openbaar:
    Yes

Transseksualiteit is een extreme vorm van genderidentiteitsstoornis, die onder andere wordt gekenmerkt door de wens tot geslachtsaanpassing. Over de oorzaken is nog weinig bekend. Onderzoek naar hersenkernen heeft een eerste aanwijzing opgeleverd dat er sprake is van structurele verschillen tussen transseksuelen en niet-transseksuelen. Ook bepaalde opvoedingsfactoren lijken gerelateerd te zijn aan transseksualiteit. Bepaalde tegenstrijdige bevindingen met betrekking tot etiologie, psychopathologie en succes van de behandeling zouden kunnen worden verklaard wanneer er rekening wordt gehouden met subtypen transseksuelen, die via verschillende ontwikkelingstrajecten tot hun wens tot geslachtsaanpassing komen. De behandeling geschiedt in de meeste landen op basis van de richtlijnen van de Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association. Er bestaat weinig twijfel dat geslachtsaanpassing het lijden van transseksuelen substantieel verlicht. Soms is psychotherapie zinvol ter aanvulling van deze behandeling.

ISSUES