De effectiviteit van psychologische behandeling bij volwassen verkrachters: Bevindingen van een meta-analyse

  • Auteur:
    Corine de Ruiter, Violaine Veen, Peter Greeven
  • Pdf openbaar:
    Yes

De afgelopen jaren zijn in de internationale vakliteratuur een aantal meta-analyses en systematische reviews verschenen naar het effect van behandeling voor seksuele delinquenten. In deze studies wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen verschillende typen zedendelinquenten, zoals verkrachters, exhibitionisten en pedoseksuele daders. Toch is dit van groot belang omdat deze typen seksuele delinquenten verschillen qua ernst van de misdrijven en risicofactoren voor delictgedrag. In deze publicatie wordt verslag gedaan van een meta-analyse naar het effect van psychologische interventies bij verkrachters. Op basis van 5 verschillende studies met in totaal 578 verkrachters wordt geconcludeerd dat cognitieve gedragstherapie met terugvalpreventie een bescheiden bijdrage levert aan het terugdringen van seksuele en algemene recidive, zoals vastgesteld aan de hand van nieuwe veroordelingen, bij verkrachters. De verschillen tussen de behandeleffectstudies zijn echter groot— van geen effect tot een groot effect. Effectieve behandelingen voor verkrachters zijn intensief en langdurig. De auteurs besluiten hun bijdrage met een pleidooi voor meer behandeleffectonderzoek in de Nederlandse forensische sector.

ISSUES