Seksualiteitsbeleving na borstkankerdiagnose en behandeling

  • Auteur:
    Greta Bolle
  • Pdf openbaar:
    Yes

Borstkanker is de meest frequent voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Ongeveer één op twaalf vrouwen krijgt er in haar leven mee te maken. Zowel de ziekte zelf als de behandeling hebben, zowel op korte als op lange termijn, effecten op het seksuele leven van vrouwen en kunnen interfereren met de vruchtbaarheid. Ook voor hun partners is dit een ingrijpend gebeuren. Omdat de overlevingstermijn van kankerpatiënten in het algemeen sterk toegenomen is en seksualiteit een belangrijke factor uitmaakt van de levenskwaliteit is het belangrijk dat artsen en seksuologen hier enig inzicht in hebben. Daarnaast is het noodzakelijk te weten hoe sommige schadelijke neveneffecten van therapieën vermeden of geminimaliseerd kunnen worden. Deze kennis kan in belangrijke mate bijdragen tot de bespreekbaarheid van deze thematiek. Tot op vandaag rapporteren vrouwen met borstkanker dat ze, wat betreft vragen en onzekerheden over hun seksuele leven, nergens terechtkunnen.

Meer in deze categorie:

ISSUES