Seksuele problemen bij vrouwen met type 1 diabetes mellitus en bij een controlegroep: een vergelijkende studie

  • Auteur:
    Paul Enzlin, Chantal Mathieu, Annick Van den Bruel, Jan Bosteels, Dirk Vanderschueren, Koen Demyttenaere
  • Pdf openbaar:
    Yes

Het is bekend dat diabetes mellitus (DM) een ernstige invloed heeft op het seksueel functioneren van mannen. Maar wat is er gekend over de invloed van diabetes op het seksueel functioneren van vrouwen? In dit artikel wordt een studie over dit domein voorgesteld. Deze studie onderzocht: (1) de prevalentie van seksuele problemen bij vrouwen met type 1 DM (n=120) én bij een controlegroep (n=180); (2) de invloed van diabetesgerelateerde somatische factoren op vrouwelijke seksualiteit; en (3) de invloed van psychologische variabelen op het vrouwelijk seksueel functioneren. Beide groepen kregen vragenlijsten over kwaliteit van de partnerrelatie, depressie en seksueel functioneren. De medische dossiers werden opgevraagd om gegevens te verzamelen over de bloedsuikerregeling (RbA 1 c) en de aanwezigheid van diabetische verwikkelingen. Dit onderzoek toonde dat significant meer vrouwen met diabetes zich onthielden van seksuele activiteit en dat ze ontevredener zijn met hun seksuele leven dan de controlevrouwen. Vrouwen met diabetes rapporteerden significant meer seksuele disfuncties dan controlevrouwen (27% vs. 15%;p=.O4). Hoewel meer vrouwen met diabetes een libidodaling en dyspareunie rapporteerden, werd er slechts een significant verschil gevonden voor opwindingsproblemen. In dit onderzoek werd geen verband gevonden tussen seksuele problemen en diabetesgerelateerde somatische factoren. Voor beide groepen geldt dat vrouwen met seksuele disfuncties een lagere kwaliteit van de partnerrelatie en meer depressieve symptomen meldden. Concluderend wordt gesteld dat ook bij vrouwen met diabetes seksuele problemen vaak voorkomen en dat dit domein meer aandacht verdient in zowel de klinische praktijk als het onderzoek.

ISSUES